Kategorie: Okolí Bořetic, Přírodní rezervace (PR)

Kde najdete rezervaci Zázmoníky?

Rezervace se nachází severně od obce Bořetice.

Okolí Bořetic

Ostatní chráněná území ve Ždánickém lese